5546 com bet365 - Mười trang web đáng tin cậy hàng đầu trên Internet

Ngành Thương mại Điện tử : Nhu cầu cao, nguồn nhân lực hạn chế

  • Ngành Thương mại Điện tử : Nhu cầu cao, nguồn nhân lực hạn chế

  •            Cuộc cách mạng 4.0 đã mang lại nhiều thay đổi lớn cho xã hội. Dân số trẻ, số người sử dụng internet không ngừng tăng cao, phát triển ngành thương mại điện tử. 
             Chúng ta chỉ cần dạo qua các trang tìm việc là có thể thấy nhu cầu về nhân lực ngành này là rất cao, tuy nhiên nguồn nhân lực đã qua đào tạo lại rất khan hiếm, dự báo trong 10 năm tới nhu cầu nhân lực vẫn còn tiếp tục tăng cao.
             Chính vì vậy mà nguồn nhân lực được đào tạo bài bản về TMĐT là rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các Tập đoàn, sàn TMĐT của các doanh nghiệp ứng dụng TMĐT vào kinh doanh.